Η αλλαγή του νομικού πλαισίου, η οποία διευρύνει τη δυνατότητα χορήγησης και διάθεσης της ναλοξόνης, του αντίδοτου στην υπερδοσολογία από οπιούχα, σε δημόσιους φορείς και επαγγελματίες που δρουν στο πεδίο, όπως ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, το Ψ.Ν.Α και το Ψ.Ν.Θ. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, καθώς η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση θα συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη των θανάτων από υπερδοσολογία.
Η διεύρυνση της δυνατότητας χορήγησης της ναλοξόνης αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα της κοινωνίας των πολιτών.

Παρ’ όλο που η Πολιτεία κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσει σε τροπολογία που θα επιτρέπει τη διάθεση και τη χορήγηση του αντιδότου από την ίδια την άμεσα θιγόμενη κοινότητα, τους χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, τις οικογένειες τους, καθώς και από όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δρουν στο πεδίο.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήδη από το 1983 έχει συμπεριλάβει τη ναλοξόνη στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων που πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε χώρα.

Το 2014 ανέφερε ότι η ανεμπόδιστη πρόσβαση στη ναλοξόνη αποτελεί στρατηγική που σώζει ζωές. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν δεκάδες δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων διανομής ναλοξόνης με θετική αξιολόγηση.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σήμερα σε πλήθος Ευρωπαϊκών χωρών και στη Βόρεια Αμερική διεξάγονται προγράμματα για έγκαιρη χορήγηση ναλοξόνης μέσω των κοντινών προσώπων και των οικογενειών των χρηστών με αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Σε μεγάλο βαθμό η πρόληψη των θανάτων από υπερδοσολογία είναι εφικτή. Οι διευρυμένες παρεμβάσεις με τη χρήση αντιδότου θα βοηθήσουν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF